Kategórie a značky vo WordPresse: Aký je medzi nimi rozdiel a ako sa používajú

Odoberajte zadarmo emailom návody a rady, ako tvoriť a prevádzkovať webstránky, ktoré vám budú spoľahlivo prinášať nových zákazníkov a zarábať peniaze. Pridajte sa k viac ako 1500 odberateľom!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Pri práci s WordPressom sa hneď na začiatku stretnete s pojmami kategórie a značky. Ak s nimi ešte nemáte skúsenosti, budete si klásť otázku, čo vlastne kategórie a značky sú, na čo sa používajú a aký je medzi nimi rozdiel. V tomto článku vám všetko vysvetlím.

Čo sú kategórie a značky

Kategórie a značky sú nástroje, pomocou ktorých môžete vo WordPresse triediť obsah. Pomocou kategórií ho môžete hierarchicky zaraďovať do širších tématických okruhov. Pomocou značiek môžete obsah zoskupovať podľa malých spoločných detailov.

Aký je rozdiel medzi kategóriami a značkami

Kategórie aj značky slúžia na logické triedenie obsahu vašej webstránky do určitých skupín.

Rozdiel medzi kategóriami a značkami je v spôsobe triedenia obsahu.  Kategórie slúžia ako širšie segmenty, do ktorých rozčleňujete obsah webstránky, zatiaľčo značky sa používajú skôr na zoskupovanie obsahu na základe toho, že sa v ňom vyskytuje nejaký spoločný detail.

Obvykle hovoríme, že obsah zaraďujete do kategórií a že mu priraďujete značky.

Kategórie sú ako akési chlieviky, šuflíky alebo fascikle, do ktorých zaraďujete obsah. Značky sú ako visačky alebo štítky, ktoré k obsahu priraďujete.

Čo je to obsah

Pri používaní WordPressu, ako aj pri používaní internetu vo všeobecnosti, sa budete stretávať so slovom obsah. Pre začiatočníkov môže byť tento pojem nezrozumiteľný a príliš abstraktný.

Čo označujeme pojmom obsah?

Vo WordPresse a všeobecne na internete slovo obsah pomenúva všetko, čo vidíte a počujete na internetových stránkach.

Obsah sa na internete väčšinou nachádza vo forme textu, obrázkov, videa a zvuku.

Pretože teraz hovoríme o WordPresse, obsahom pre vás budú jednotlivé články, ktoré umiestnite na vašu webstránku.

Okrem článkov môžete vo WordPresse uverejňovať aj iné typy obsahu. Niektoré z nich môžu využívať kategórie a značky, niektoré nie. To je už ale téma na inokedy.

Aj keď ďalej budem väčšinou spomínať len články, to, čo sa dočítate, platí aj pre pre všetky ostatné typy obsahu, pri ktorých môžete používať kategórie a značky.

Kategóriami a značkami organizujete obsah

Zo začiatku sa vám môže zdať, že kategórie ani značky vlastne nepotrebujete.  Keď na svojej webstránke uverejníte prvých pár článkov, nemáte potrebu ich triediť a organizovať.

Časom ale bude počet vašich článkov rásť. Ak uverejníte napríklad iba jeden nový článok za týždeň, za rok ich budete mať 52 a za päť rokov až 260. Vtedy sa už bez kategórií a značiek zaobídete len ťažko.

Aby ste sa vy sami, ale hlavne návštevníci vašej stránky, vedeli vo väčšom množstve článkov zorientovať, budete ich zoskupovať do kategórií a možno im budete priraďovať aj značky.

Kategórie ako širšie okruhy

Kategórie sú širšie segmenty alebo okruhy, do ktorých budete zaraďovať vaše články.

Kategórie v menu

Články sa obvykle delia do kategórií podľa niečoho, čo majú spoločné.

Na stránke o filmoch môžete mať články roztriedené do kategórií:

 • Akčné
 • Sci-Fi
 • Komédia
 • Dráma
 • Horor
 • Romantika

Na stránke s receptami na varenie môžete mať kategórie:

 • Polievky
 • Hlavné jedlá
 • Šaláty
 • Zákusky

Na stránke o tvorení webstránok, ako je táto, môžu byť kategórie:

 • WordPress
 • WooCommerce
 • Optimalizácia pre vyhľadávače

Delenie do kategórií si musíte zorganizovať tak, aby dávalo zmysel pri vašom konkrétnom druhu webstránky. Vždy pri tom myslite v prvom rade na ľudí, ktorým je vaša stránka určená. Hlavne im chcete pomôcť zorientovať sa na vašej stránke pomocou triedenia článkov do kategórií.

Kategórie môžu mať hierarchickú štruktúru

Kategórie môžu byť zoradené do hierarchickej štruktúry.

Hierarchia kategórií vo WordPresse

Čo to znamená?

Znamená to, že kategória sa môže obsahovať podkategórie. Inak (a zložitejšie) povedané,  kategória môže byť nadradenou iným kategóriám alebo podradenou inej kategórie.

Hĺbka hierarchickej štruktúry kategórií nie je obmedzená a záleží len na vás.

To znamená, že nielenže kategória môže obsahovať podkategórie, ale aj podkategória môže obsahovať ďalšie podkategórie, tie môžu obsahovať ďalšie podkategórie a tak ďalej.

Napríklad na stránke o hudobných nástrojoch môžete mať kategóriu Gitary. Tá môže mať podkategórie Akustické gitary a Elektrické gitary. Podkategória Akustické gitary môže mať podkategórie Šesťstrunové a Dvanásťstrunové.

Samozrejme, ak to s vnorenými podkategóriami preženiete, orientáciu na vašej stránke tým nezjednodušíte, ale skomplikujete. Dávajte si pozor, aby vaše členenie na kategórie a podkategórie dávalo zmysel a bolo aj prakticky použiteľné.

Každý článok musí byť zaradený do nejakej kategórie

Každý článok musí byť zaradený do nejakej kategórie. To je vo WordPresse pravidlo, ktoré je dané a nedá sa zmeniť.

Ak článok nezaradíte do žiadnej kategórie vy sami, WordPress ho automaticky zaradí do kategórie s názvom Nezaradené alebo v anglickom origináli Uncategorized.

Kategória Nezaradené

Kategóriu Nezaradené alebo Uncategorized WordPress obsahuje vždy. Nemusíte ju vytvárať, pretože je vždy automaticky vytvorená.

Kategória Nezaradené sa z WordPressu nedá odstrániť. Dá sa iba premenovať.

Ak nechcete mať články v kategórii Nezaradené, nezabudnite ich vždy zaradiť do správnej kategórie.

Článok môže byť zaradený do viacerých kategórií naraz

Predstavte si, že máte webstránku o filmoch, ktorú som už spomínal v jednom z predchádzajúcich príkladov. Napísali ste článok o filme Matrix a rozmýšľate, do ktorej kategórie ho zaradiť.

Hodí sa minimálne do dvoch kategórií: Akčné a Sci-Fi.

Viac kategórií naraz

Vo WordPresse to nie je žiadny problém. Článok môžete zaradiť aj do viacerých kategórií naraz.

V mojom príklade by ste článok o filme Matrix zaradili do dvoch kategórií: Akčné a Sci-Fi.

Článok môžete zaradiť do ľubovoľného množstva kategórií. Robte to ale tak, aby to dávalo zmysel.

Ak sa vám zdá, že články pasujú takmer do všetkých kategórií, máte zle vymyslenú štruktúru kategórií.

Kategórie nemajú význam, ak je ten istý článok vo všetkých kategóriách. V takom prípade si nanovo premyslite, aké kategórie v skutočnosti potrebujete.

Značky sú ako visačky alebo štítky

Slovo značka sa v slovenskej verzii WordPressu používa ako preklad anglického slova „tag“. Namiesto toho by sa tiež dalo použiť slovo visačka alebo štítok.

Značky v menu

Značky sa používajú na akési „označkovanie“ článkov.

Čo tým myslím?

Článok vždy patrí do nejakej širšej kategórie, ale píše sa v ňom o rôznych detailoch.

Podľa zaradenia do kategórie viete, čo zhruba môžete od článku očakávať. Neviete ale, aké konkrétne detaily v ňom budú spomenuté. Aby ste vy alebo vaši čitatelia v budúcnosti vedeli, aké detaily článok obsahuje, môžete si ho označkovať ľubovoľným počtom značiek.

Ako značky sa používajú jednotlivé konkrétne slová alebo krátke slovné spojenia.

WordPress vám umožňuje zobraziť zoznam všetkých článkov, ktoré sú označené niektorou konkrétnou značkou. To môžete veľmi dobre využiť, keď chcete vidieť všetky články, v ktorých sa spomína určitý konkrétny detail, pre ktorý ste článku priradili značku.

Príklad použitia značiek

Aby to bolo jasnejšie, uvediem príklad, ako môžete použiť značky.

Na stránke o varení máte sto článkov. V jednom z nich ste písali o tom, ako si vyrobiť banánovú, jahodovú a tvarohovú zmrzlinu. Článku ste priradili značky:

 • zmrzlina
 • banán
 • jahody
 • tvaroh

V inom článku ste písali o čerešňovom, makovom a tvarohovom koláči a priradili ste mu značky:

 • koláč
 • čerešne
 • mak
 • tvaroh

Keď budete chcieť v budúcnosti vy alebo čitatelia vašej stránky vidieť všetky články, v ktorých sa píše o tvarohu, lebo práve máte doma tvaroh a neviete, čo s ním, nebudete musieť čítať všetkých sto článkov. Jednoducho kliknete na značku tvaroh a zobrazia sa vám dva uvedené články, pretože sú označené touto značkou. Keď budete chcieť vidieť články, v ktorých sa spomína zmrzlina, kliknete na značku zmrzlina.

Takto si pomocou značiek môžete vyfiltrovať skupinu článkov, v ktorých sa spomína detail, ktorý vás zaujíma.

Značky sú nepovinné

Na rozdiel od kategórií, značky sú nepovinné.

Ako som spomínal vyššie, každý článok musíte zaradiť do nejakej kategórie. Ak to neurobíte, WordPress ho sám zaradí do kategórie „Nezaradené“.

To ale neplatí pre značky.

Značky nie sú povinné. Ak chcete, môžete ich používať. Ak ich ale používať nechcete, nemusíte.

Používanie alebo nepoužívanie značiek závisí od toho, čo vám viac vyhovuje.

Niekedy je dobré mať články označkované. Ak máte veľké množstvo článkov, pomocou značiek sa v nich dá lepšie orientovať.

Aby ale značky mali význam, musíte poctivo značkovať všetky články. Ak budete mať články, ktorým nepriradíte príslušné značky, tieto články, samozrejme, pomocou značiek vy ani vaši čitatelia nenájdete.

Značky nemajú žiadnu hierarchiu

Značky sa nedajú zaraďovať do hierarchickej štruktúry.

To je ďalší z rozdielov medzi značkami a kategóriami. Ako už viete, kategórie môžu mať hierarchiu – môžu obsahovať podkategórie.

Avšak značky hierarchiu nemajú. Žiadna značka nemôže byť nadradenou ani podradenou inej. Žiadna značka nemôže obsahovať podznačky.

Oblak značiek

Značky, ktoré sú priradené článku, sa obvykle zobrazujú na jeho začiatku niekde pod nadpisom alebo na jeho konci. Na značku väčšinou môžete kliknúť a vtedy sa vám zobrazí zoznam všetkých článkov, ktoré sú označené značkou, na ktorú ste klikli.

Okrem toho sa často používa aj takzvaný oblak značiek.

Oblak značiek

Oblak značiek je akýsi zhluk všetkých značiek, ktorými máte označené články, pričom veľkosť písma ukazuje, koľko článkov je danou značkou označených. Čím viac článkov je označených danou značkou, tým väčšia je veľkosť písma.

Podľa veľkosti značky v oblaku značiek vy aj vaši čitatelia na prvý pohľad vidíte, o čom najviac píšete vo svojich článkoch.

Všetky značky v oblaku sú klikateľné. Môžete kliknúť na ktorúkoľvek značku v oblaku a vyfiltrujú sa vám všetky články označené touto značkou.

Oblak značiek môžete zobraziť buďto pomocou programového kódu alebo pomocou niektorého z množstva pluginov.

Ako vytvoriť kategóriu

Vytváranie kategórií vo WordPresse je jednoduché. Máte dve možnosti, ako to urobiť.

Prvá možnosť je cez administráciu kategórií. V nej môžete kategórie nielen vytvárať, ale aj upravovať a mazať.

Druhá možnosť je vytvoriť novú kategóriu priamo pri vytváraní alebo úprave článku.

Vytvorenie kategórie v administrácii kategórií

Prvá možnosť, ako vytvoriť kategóriu, je použiť administráciu kategórií.

Dostanete sa do nej takto:

 1. Vo WordPresse choďte na nástenku
 2. V ľavom menu vyberte položku Články -> Kategórie

Otvorí sa vám administrácia kategórií.

Pridanie novej kategórie cez administráciu

Pod nadpisom Kategórie uvidíte menší nadpis Pridať kategóriu. Priamo pod ním sú polia formulára, cez ktorý pridáte novú kategóriu:

 1. Do poľa Názov napíšte názov novej kategórie.
 2. Do poľa Slug môžete napísať „počítačovú verziu“ názvu kategórie. Toto pole môžete, ale nemusíte vyplniť. Ak ho necháte prázdne, WordPress ho vyplní automaticky sám. O tom, čo je to slug a ako sa používa, sa dočítate nižšie.
 3. V poli Nadradená kategória môžete vybrať inú kategóriu, pod ktorú chcete novú kategóriu zaradiť. Túto možnosť využijete iba v prípade, že vytvárate vnorenú kategóriu, čiže podkategóriu inej kategórie. Ak vaša nová kategória nemá byť podkategóriou inej, už existujúcej kategórie, v poli Nadradená kategória vyberte možnosť Žiadne.
 4. Pole Popis môžete využiť na pridanie stručného popisu kategórie. Pri zobrazení zoznamu článkov konkrétnej kategórie sa pod názvom kategórie môže zobraziť aj tento popis (podľa toho, akú tému používate). Pole popis je nepovinné. Ak chcete, môžete ho vyplniť, ak nechcete, nemusíte.
 5. Po vyplnení všetkých polí kliknite na tlačidlo Pridať novú kategóriu.

Týmto jednoduchým spôsobom môžete cez administráciu kategórií pridávať nové kategórie. Zároveň tu môžete vytvárať ich hierarchickú štruktúru, teda vytvárať podkategórie.

Vytvorenie kategórie pri vytváraní alebo úprave článku

Ďalšia možnosť vytvoriť novú kategóriu je pri vytváraní alebo úprave článku.

Keď vytvárate nový alebo upravujete existujúci článok, v pravom bočnom paneli uvidíte sekciu Kategórie. V nej máte zobrazený zoznam všetkých existujúcich kategórií.

Vytvorenie kategórie pri úprave článku

Ak chcete pridať novú kategóriu, kliknite na text „Pridať novú kategóriu“. Zobrazia sa vám dve nové polia, ktoré vyplníte:

 1. Do prvého poľa napíšte názov novej kategórie.
 2. V prípade, že chcete vytvoriť vnorenú kategóriu (podkategóriu), v druhom poli vyberte nadradenú kategóriu, pod ktorú bude nová kategória patriť. Ak nová kategória nemá byť podkategóriou inej kategórie, nechajte toto pole tak, ako je (nevyberajte žiadnu nadradenú kategóriu).
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať novú kategóriu.

Vaša nová kategória sa zobrazí v zozname kategórií. WordPress ju zároveň automaticky zaklikne, pretože predpokladá, že práve upravovaný článok do nej chcete pridať.

Čo je slug kategórie a ako sa používa

Vo WordPresse sa často stretnete s pojmom slug.

Čo to je?

Slug je časť web adresy, ktorá jednoznačne identifikuje konkrétnu stránku. Je to tá časť, ktorá nasleduje za doménou alebo za doménou a ďalšou časťou, ktorá je spoločná pre viac podobných stránok.

Uvediem príklad, na ktorom to budete jasne vidieť:

https://domena.sk/slug/

Napríklad slug tejto stránky, na ktorej sa práve nachádzate, je kategorie-znacky. Celá web adresa je https://kvalitnyweb.sk/kategorie-znacky/.

V prípade kategórií sa slug nachádza za doménou a za slovom category:

https://domena.sk/category/slug/

Napríklad kategória komédie na stránke o filmoch by mohla mať slug komedie:

https://strankaofilmoch.sk/category/komedie/

Každá kategória má svoj vlastný slug. Slug každej kategórie musí byť jedinečný. Žiadne dve kategórie nemôžu mať rovnaký slug.

Slug kategórie si môžete určiť sami. Ak to neurobíte, WordPress ho vytvorí automaticky zo slov v názve kategórie a pomlčiek, ktorými nahradí medzery medzi slovami.

Slug môže obsahovať malé písmená bez diakritiky, čísla a pomlčky. Ak sa pokúsite vytvoriť slug, ktorý obsahuje nepovolené znaky, WordPress ich vynechá alebo nahradí.

Veľké písmená nahradí malými, písmená s diakritikou (mäkčene, dĺžne, vokáň, dve bodky) nahradí písmenami bez diakritiky a ostatné nepovolené znaky jednoducho vynechá.

O používaní slugu vo WordPresse napíšem podrobný samostatný článok.

Ako upraviť existujúcu kategóriu

Vytvorili ste kategóriu, ale po čase sa rozhodnete, že vám nevyhovuje jej názov, slug alebo popis, prípadne ju chcete zaradiť pod inú kategóriu.

Ako môžete premenovať kategóriu, zmeniť jej slug,  popis alebo nadradenú kategóriu?

Všetky uvedené zmeny môžete ľahko vykonať cez administráciu kategórií.

Choďte na nástenku WordPressu a v ľavom menu zvoľte Články -> Kategórie.

Dostanete sa do administrácie kategórií.

Na ľavej strane uvidíte formulár pre pridanie novej kategórie a na pravej strane zoznam existujúcich kategórií.

Máte dve možnosti, ako upraviť kategóriu.

Prvá možnosť je rýchla úprava:

 1. Presuňte kurzor myši nad názov kategórie, ktorú chcete upraviť.
 2. Zobrazia sa vám možnosti, z ktorých si vyberte možnosť Rýchla úprava.

Kategória - vyberte možnosť Rýchla úprava

Rýchla úprava prebieha priamo na obrazovke zoznamu kategórií.

Neotvorí sa vám nová stránka, ktorá sa používa pre úpravu všetkých vlastností kategórie. Namiesto toho sa vám zobrazia iba dve polia, ktoré môžete zmeniť:

 • názov kategórie
 • slug kategórie

Rýchla úprava kategórie

Po vykonaní zmien v rýchlej úprave kliknite na tlačidlo Upraviť kategóriu, aby sa zmeny uložili.

Okrem rýchlej úpravy existuje aj druhý spôsob, ktorým môžete meniť všetky vlastnosti kategórie, nie len názov a slug.

V zozname existujúcich kategórií kliknite na názov kategórie, ktorú chcete upraviť, alebo prejdite myšou nad názov kategórie a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Upraviť.

Zobrazí sa vám stránka Upraviť kategóriu.

Na tejto stránke môžete uskutočniť všetky úpravy, ktoré potrebujete. Môžete tu:

 • Zmeniť názov kategórie
 • Zmeniť slug kategórie
 • Zmeniť nadradenú kategóriu
 • Zmeniť popis kategórie

Po vykonaní všetkých potrebných zmien nezabudnite kliknúť na tlačidlo Aktualizovať, aby sa zmeny uložili.

Ako vymazať kategóriu

Vytvorili ste novú kategóriu, ale časom ste prišli na to, že ju vlastne nepotrebujete a chcete ju zmazať. Ako to urobíte?

Kategóriu vymažete opäť cez administráciu kategórií. Dostanete sa do nej cez nástenku WordPressu a kliknutím v ľavom menu na Články->Kategórie.

Na pravej strane uvidíte zoznam existujúcich kategórií. Nájdite v ňom kategóriu, ktorú chcete vymazať.

Máte dve možnosti, ako zmazať kategóriu.

Prvá možnosť je najrýchlejšia:

 1. Prejdite kurzorom myši nad názov kategórie.
 2. Zobrazia sa vám možnosti, z ktorých si môžete vybrať, čo chcete urobiť. Kliknite na možnosť Zmazať.
 3. Zobrazí sa potvrdzovacie okno s otázkou, či chcete kategóriu naozaj vymazať. Potvrďte vymazanie kliknutím na tlačidlo OK.

Rýchle vymazanie kategórie

Kategória sa vymaže.

Existuje aj druhá možnosť:

 1. V zozname kategórií kliknite na názov kategórie, ktorú chcete vymazať, alebo prejdite kurzorom myši nad názov kategórie a zo zobrazenej ponuky vyberte Upraviť. Dostanete sa na obrazovku pre úpravu kategórie.
 2. Na spodu obrazovky je uvidíte tlačidlo Aktualizovať a vedľa neho slovo Zmazať. Kliknite na slovo Zmazať.
 3. Zobrazí sa okno pre potvrdenie vymazania. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že chcete naozaj vymazať kategóriu.

Vymazanie kategórie cez úpravu

Kategória sa vymaže a vy sa vrátite naspäť na zoznam zostávajúcich kategórií.

Ako si zobrazíte články v kategórii

Máte vytvorené kategórie, do ktorých zaraďujete články. Ako ale zobrazíte zoznam všetkých článkov v konkrétnej kategórii?

Niektoré témy zobrazujú na začiatku alebo na konci článku kategórie, do ktorých je článok zaradený. Na tieto kategórie obvykle môžete kliknúť. Tým sa dostanete na stránku, na ktorej je zoznam všetkých článkov v danej kategórii.

Pre vás ako administrátora webstránky existuje aj iný spôsob, ako sa dostať na stránku kategórie. Ten funguje aj vtedy, keď téma nezobrazuje odkazy na kategórie článkov.

Cez nástenku WordPressu choďte v ľavom menu do administrácie kategórií (Články->Kategórie).

V administrácii kategórií uvidíte zoznam všetkých existujúcich kategórií.

Presuňte kurzor myši nad názov kategórie.

Zobrazenie článkov v kategórii cez administráciu

Uvidíte ponuku, z ktorej si vyberte možnosť Zobraziť. Dostanete sa na stránku kategórie, na ktorej je zoznam všetkých článkov, ktoré sú do nej zaradené.

Pre úplnosť ešte spomeniem ďalší spôsob, ako sa dostanete priamo na stránku kategórie. Musíte si ale pamätať slug kategórie. Do webového prehliadača jednoducho napíšte: vasadomena.sk/category/slug-kategorie/ (vasadomena.sk samozrejme nahraďte vašou skutočnou doménou a slug-kategorie vaším skutočným slugom kategórie).

Ako vytvoriť značku

Značky sa vo WordPresse vytvárajú takmer rovnakým postupom ako kategórie.

Prvá možnosť je použiť administráciu značiek, v ktorej môžete vytvárať, upravovať a mazať značky.

Nové značky ale môžete vytvárať aj priamo pri písaní nového alebo úprave existujúceho článku.

Vytvorenie značky v administrácii značiek

Jedna z možností, ako môžete vytvoriť novú značku, je použiť časť WordPressu určenú na administráciu značiek.

Do administrácie značiek sa dostanete takto:

 1. Vo WordPresse choďte na nástenku
 2. V ľavom menu vyberte položku Články -> Značky

Otvorí sa vám administrácia značiek.

Vytvorenie značky v administrácii

Pod nadpisom Značky uvidíte menší nadpis Pridať novú začku. Priamo pod ním sú polia formulára, cez ktorý pridáte novú značku:

 1. Do poľa Názov napíšte názov novej značky. Značka obvykle pozostáva z jedného slova alebo krátkeho slovného spojenia.
 2. Do poľa Slug môžete napísať „počítačovú verziu“ názvu značky. Slug značky si môžete určiť sami, alebo môžete nechať WordPress, aby ho vytvoril automaticky tým, že toto pole necháte prázdne.
 3. Do poľa Popis môžete pridať stručný popis značky.
 4. Po vyplnení formulára kliknite na tlačidlo Pridať novú značku.

Takto môžete cez administráciu značiek pridávať nové značky.

Vytvorenie značky pri vytváraní alebo úprave článku

Druhá, častejšie využívaná a praktickejšia možnosť je vytvárať nové značky priamo pri písaní nového alebo úprave existujúceho článku.

Keď vytvárate nový alebo upravujete existujúci článok, v pravom bočnom paneli vidíte sekciu Značky. V nej je vstupné pole, cez ktoré môžete k článku pridávať značky.

Značky môžete pridávať po jednej, alebo môžete pridať viacero značiek naraz.

Ak chcete pridať jednu značku, napíšete jej názov do vstupného poľa a stlačíte enter, alebo kliknete na tlačidlo Pridať.

Ak chcete pridať viac značiek naraz, napíšete ich všetky naraz do vstupného poľa, pričom ich oddelíte čiarkami.

Pridanie značiek pri úprave článku

Pozor, ak jednotlivé značky neoddelíte čiarkami, WordPress ich bude považovať za jednu značku zloženú z viacerých slov.

Pri písaní značiek vám WordPress bude na základe začiatočných písmen navrhovať značky, ktoré už existujú. Ak chcete použiť navrhovanú existujúcu značku, vyberte ju a stačte enter.

Značky, ktoré ste pridali k článku, uvidíte zobrazené v pravom bočnom paneli. Pri každej značke je malý krížik v tvare x. Ak chcete zrušiť priradenie značky k článku, kliknite na krížik.

Zrušením priradenia značky k článku nevymažete značku z WordPressu. Značku budete stále vidieť v administrácii značiek a ak ste ju priradili k iným článkom, zostane k nim priradená naďalej.

Ako upraviť existujúcu značku

Vytvorili ste novú značku, ale neskôr ste si uvedomlili, že ste v nej urobili preklep a potrebujete ho opraviť. Alebo ste sa možno rozhodli  značku premenovať, prípadne chcete zmeniť jej slug alebo popis.

Ako to urobíte?

Všetky uvedené zmeny môžete ľahko vykonať cez administráciu značiek:

Na nástenke choďte do menu vľavo a vyberte Články -> Značky.

Dostanete sa do administrácie značiek.

Na ľavej strane je formulár na pridanie novej značky, ktorý vás teraz nebude zaujímať.

Na pravej strane je zoznam existujúcich značiek, cez ktorý sa dostanete k úprave značky.

Máte dve možnosti, ako upravovať značku.

Prvá možnosť je rýchla úprava.

Rýchla úprava prebieha priamo na obrazovke zoznamu značiek.

Cez rýchlu úpravu môžete zmeniť názov a slug značky. Nemôžete cez ňu zmeniť popis značky:

 1. Presuňte kurzor myši nad názov značky, ktorú chcete upraviť.
 2. Zobrazia sa možnosti, z ktorých si vyberte možnosť Rýchla úprava.

Značka - možnosť Rýchla úprava

Zobrazia sa vám polia Názov a Slug, ktoré môžete upraviť.

Rýchla úprava značky

Keď skončíte s úpravami, kliknite na tlačidlo Aktualizovať značku.

Ak chcete zmeniť aj popis značky, musíte použiť druhý spôsob:

V zozname značiek kliknite na názov značky, alebo presuňte kurzor nad názov značky a z ponúknutých možností vyberte Upraviť.

Zobrazí sa vám stránka Upraviť značku.

Upraviť značku

Na tejto stránke môžete zmeniť všetky vlastnosti značky:

 • Názov značky
 • Slug značky
 • Popis značky

Po vykonaní úprav kliknite na tlačidlo Aktualizovať, aby sa úpravy uložili.

Ako vymazať značku

Ak chcete úplne vymazať niektorú značku, urobíte to cez administráciu značiek.

Na nástenke WordPressu v ľavom menu vyberte Články->Značky. Dostanete sa do administrácie značiek.

V administrácii máte dve možnosti, ako môžete zmazať značku.

Prvá možnosť je, že presuniete kurzor myši nad názov značky, ktorú chcete vymazať a zo zobrazenej ponuky vyberiete možnosť Zmazať.

Značka - možnosť Zmazať

Zobrazí sa potvrdzovacie okno. V ňom kliknite na tlačidlo OK, ktorým potvrdíte, že značku chcete naozaj vymazať.

Druhá možnosť je, že kliknete na názov značky, alebo posuniete kurzor myši nad názov značky a vyberiete možnosť Upraviť. Dostanete sa na obrazovku pre úpravu značky.

Zmazať značku cez úpravu

V spodnej časti obrazovky je tlačidlo Aktualizovať a vedľa neho slovo Zmazať. Kliknite na slovo Zmazať.

Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie, že značku chcete naozaj vymazať. Kliknite na tlačidlo OK a značka sa vymaže.

Vymazaním značky nevymažete články, ku ktorým bola priradená. Všetky články zostanú zachované. Z WordPressu sa vymaže iba samotná značka.

Ako si zobrazíte články, ktorým je priradená značka

Niektoré témy zobrazujú na začiatku alebo na konci každého článku značky, ktoré sú k článku priradené. Ak používate takúto tému a kliknete na značku na začiatku alebo na konci článku, zobrazí sa vám stránka so zoznamom všetkých článkov s touto značkou.

Ako administrátor máte ale aj možnosť zobraziť si zoznam článkov s určitou značkou cez administráciu značiek.

Na nástenke WordPressu v ľavom menu kliknite na Články->Značky. Dostanete sa do administrácie značiek, kde uvidíte zoznam všetkých značiek, ktoré ste vytvorili.

Presuňte kurzor myši na názov značky a z ponúknutých možností vyberte Zobraziť.

Značka - zobraziť články

Dostanete sa na stránku so zoznamom všetkých článkov s touto značkou.

Ak poznáte presný slug značky, môžete do webového prehliadača priamo napísať adresu stránky všetkých článkov s konkrétnou značkou.

Ak ste slug značky nezmenili, mal by to byť jednoducho názov značky bez diakritiky a s pomlčkami namiesto medzier.

Adresa stránky, ktorú môžete napísať priamo do prehliadača, je v tvare vasastranka.sk/tag/slug/.

Záver

V tomto článku ste sa dozvedeli, čo sú kategórie a značky vo WordPresse a aký je medzi nimi rozdiel.

Kategórie a značky slúžia na triedenie obsahu do určitých celkov.

Kategórie sa používajú na triedenie obsahu do širších segmentov podľa nejakej spoločnej vlastnosti. Kategórie môžu byť hierarchicky usporiadané, čo znamená, že kategórie môžu obsahovať podkategórie.

Značky sa väčšinou označujú konkrétne detaily, ktoré sa vyskytujú v obsahu. Značky nemajú hierarchickú štruktúru.

Rozdiel medzi kategóriami a značkami je v tom, že kategórie sú širšie okruhy, do ktorých zaraďujete obsah a značkami označujete výskyt konkrétnych detailov v obsahu. Kategórie môžu mať hierarchickú štruktúru, značky nie.

Kategóriu a značku môžete vytvoriť bdto priamo pri vytváraní alebo úprave obsahu alebo v administrácii kategórií a značiek.

Cez administráciu môžete kategórie a značky nielen vytvárať, ale aj upravovať a vymazávať.

Keď chcete vidieť všetok obsah, ktorý je zaradený v určitej kategórii alebo ktorý má priradenú konkrétnu značku, musíte si zobraziť stránku kategórie alebo značky. To urobíte najlepšie cez administráciu kategórií a značiek.

Verím, že ste sa dozvedeli všetko, čo ste potrebovali vedieť o kategóriách a značkách vo WordPresse. Vaše otázky, pripomienky a názory mi môžete napísať do komentárov.

Odoberajte zadarmo emailom návody a rady, ako tvoriť a prevádzkovať webstránky, ktoré vám budú spoľahlivo prinášať nových zákazníkov a zarábať peniaze. Pridajte sa k viac ako 1500 odberateľom!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Pridaj komentár

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.